Materiali

ASHENSORET

Ashensorët do të jenë të prodhuesëve të njohur botëror duke i plotësuar të gjitha parametrat dhe standardin europian.

MURET

Muret do ndërtohen me tullë, që garantojnë termoizolim shumë të mirë, fasada e jashtme me tullë dekorative të kuqe.

DYER DHE DRITARE

Dyer e dritare shumë cilësore të prodhuesëve të njohur. Dyertë e hyrjes do te jenë të blinduara dhe me elemente të plota sigurie.

SISTEMI I NGROHJES

Sistem i ngrohjes funksional me kalda elektrike të veçantë për çdo banesë dhe me radiator qe do te permbushin plotesisht nevojat tuaja.

SUVATIMI

Suvatimi me teknologji të kohës deri në glet dhe me ngjyrë të bardhë cilësore.

ELEMENTET

Elementet hidrosanitare me cilësi europiane.

ARKITEKTURA

OBJEKTI BANESOR “EUROABI” KA NJE ARKITEKTURË,DIZAJNIM,FUNKSIONALITET DHE SHFRYTËZIM TË AMBIENTIT RRETHUES QE DO TË PËRMBUSHË KËRKESAT DHE SHIJET TUAJA. BAZA E NDËRTESËS ËSHTË E VENDOSUR NË PARAMETRA SHUMË TE MIRË GJEOLOGJIK E GJEOMEKANIK . VENDNDODHJA E OBJEKTIT TONË BANESORË ËSHTË SHUMË I PËRSHTATSHËM PËR KOMUNIKIMIN RRUGOR NË PRISHTINË DHE ME QYTETET E TJERA.

LOKACIONI

Objekti që po ndertojmë ndodhet në Lagjen e Spitalit rreth 250 metra afër rrethrrotullimit të madh të Lagjes së Spitalit me sipërfaqe ndërtimi 9000 meter katror. Objekti po ndërtohet në një zonë plotësisht të urbanizuar me të gjitha elementet infrastrukturore të kompletuara.

PLANIMETRIA

Banesa Nr.1 66.00 m2

Renditja adekuate, dimensionet, proporcionet stabdarde dhe komunikimi shumë i mirë, bëjnë që sipërfaqet e banesave të jenë maksimalisht të shfrytzueshme.

Banesa Nr.2 82.50 m2

Renditja adekuate, dimensionet, proporcionet stabdarde dhe komunikimi shumë i mirë, bëjnë që sipërfaqet e banesave të jenë maksimalisht të shfrytzueshme.

Banesa Nr.3 84.00 m2

Renditja adekuate, dimensionet, proporcionet stabdarde dhe komunikimi shumë i mirë, bëjnë që sipërfaqet e banesave të jenë maksimalisht të shfrytzueshme.

Banesa Nr.4 117.00 m2

Renditja adekuate, dimensionet, proporcionet stabdarde dhe komunikimi shumë i mirë, bëjnë që sipërfaqet e banesave të jenë maksimalisht të shfrytzueshme.